Nieuwe energie van Alkmaar: voormalig fabrieksterrein wordt de stad van de toekomst

Tot ongeveer 1970 had Alkmaar een eigen gasfabriek, die de stad van energie voorzag. Momenteel is dit een braakliggend terrein, dat over ongeveer 15 jaar wordt getransformeerd naar een nieuwe Alkmaarse wijk. Hoe die wijk er precies uit gaat zien is nog niet bekend, we hebben wel de droom dat het leefbaar, groen en vriendelijk moet zijn.

De Nieuwe Energie is een initiatief van ondernemende Alkmaarders. Zij wilden invloed hebben op de ontwikkeling van hun stad. In plaats van dat de nieuwe wijk achter een bureau wordt bedacht, krijgen we op dit terrein de kans om met toekomstige gebruikers  een plan te ontwikkelen. We maken gebruik van de energie van Alkmaar!

Het nu nog lege gebied van de voormalige gasfabriek wordt tot 2035 gebruikt als een laboratorium voor circulaire stadsontwikkeling. Bewoners kunnen experimenten zien van duurzame bouw omdat aannemers en ontwikkelaars er hun nieuwste ontwerpen testen. Studenten kunnen producten en diensten ontwikkelen aan de hand van circulaire businessmodellen. Ouderen en jongeren kunnen gezonder leren leven in de buurtkeuken en bij de duurzaamste sportschool van Nederland. Jij kunt er een drankje drinken in de GAS!Fabriek waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt, of een film kijken in de buitenbioscoop, een vegetarisch foodfestival bezoeken (met lokaal gebouwen drankjes).

Na een proces van anderhalf jaar waarin veel Alkmaarders hebben bijgedragen aan de planontwikkeling, is het bidbook aangeboden aan het college B&W. Benieuwd? Download het bidbook hier. 

Samen bouwen we aan een duurzame en sociale samenleving, door het te doen! Op die manier gaat het oude gasfabriekterrein weer energie opwekken voor Alkmaar. Nieuwe energie!

Interesse om mee te bouwen?
Neem contact op via onderstaand formulier:

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De energie van Alkmaar powered by:

April 2023

De Nieuwe Energie uitgekozen als meest kansrijk Stadmakersproject

Na een brede inventarisatie in Noord-Holland naar Stadmakersinitiatieven is De Nieuwe Energie uitgekozen voor een voorbereidend traject naar financiering. Dit initiatief heeft volgens de betrokkenen van de provincie de meeste potentie om uit te groeien tot een succesvol initiatief met impact in de samenleving. In het traject krijgt de stichting advies en ondersteuning in de ontwikkeling van het businessmodel en governancemodel van Stadskwadraat en Stipo.

Mei 2023

Prins Bernard Cultuurfonds: De Nieuwe Energie dingt mee met Open Call Architectuur en Bouwkunst

De Stokerij

Ontwerper Roland Smit (36) en architect Enno Stemerding (54) hebben een ontwerp ingediend bij het Prins Bernard Cultuurfonds. Daarin wordt de oude stokerij van de gasfabriek nieuw leven ingeblazen.

Samen met de inwoners van gemeente Alkmaar en het omringende platteland ontwerpen en bouwen we een ontmoetingsplek ‘De Stokerij’ en inheemse bloementuin op het terrein van de voormalige Alkmaarse gasfabriek aan het toekomstige Alkmaars kanaal- park. We ontwikkelen samen een inspirerend en verbindend icoon in de openbare ruimte op een stuk braakliggende grond om een oase van rust en menselijke verbinding te creëren in een stad met een stevige woningbouwopgave. Alkmaar zal de komende jaren dichter bebouwd worden. Het wordt steeds belangrijker dat op plekken in Alkmaar en verspreid over de stad, mensen elkaar op verschillende manieren kunnen ontmoeten, verblijven en de overgang van duin, naar polder, naar stad kunnen beleven.

De Nieuwe Energie is een burgerinitiatief dat met behulp van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is ontwikkeld tot een voldragen plan voor de tijdelijke ontwikkeling van het terrein van de voormalige gasfabriek aan het Alkmaars Noord- Hollandsch Kanaal. Stichting De Nieuwe Energie krijgt de grond in bruikleen van de gemeente Alkmaar. De Nieuwe Energie zal opdracht verstrekken aan Studio Ro Smit en JE ARCHITECTEN voor het ontwerpend onderzoek, bouwkundig ontwerp en begeleiding bij de realisatie van het project.

Januari 2023

Succesvolle studentenprojecten

In het afgelopen semester werkten maar liefst 5 projectteams van studenten van Hogeschool Inholland aan vraagstukken rondom De Nieuwe Energie. Er waren prachtige ontwerpen van bouwkundestudenten, adviezen van studenten business en verpleegkunde en een participatieve sessie rondom inclusieve ontmoetingsplekken van studenten social work. Een mooi voorbeeld van een living lab in wording.

Februari 2023

Intentieverklaring tot samenwerking ondertekend

Nieuwe energie in actie! Op 14 februari zijn de eerste handtekeningen gezet onder de intentieverklaring tot samenwerking. Een aantal ondernemende Alkmaarders, onderwijsinstellingen en betrokken buurtbewoners gaat de uitdaging aan om het terrein van de voormalige gasfabriek in Alkmaar de komende 15 jaar te ontwikkelen.

Oktober 2022

De Nieuwe Energie in NewScientist

Wetenschapsmagazine NewScientist maakte een mooie videoimpressie van de potentie van De Nieuwe Energie als laboratorium voor de stad van de toekomst. Samen met student Jaïr van Hogeschool Inholland.

December 2022

Ambitieuze visie wordt concreet plan

In januari 2022 presenteerde we de visie op het terrein. Deze ambitieuze visie is nu uitgewerkt in een concreet plan. Fase 1 bestaat uit de ontwikkeling van vier tijdelijke en circulaire paviljoens: een onderwijslab, de Wereldkas voor Urban Farming, een coworkingspace en een materialenbank. Bij elk paviljoen zijn ondernemende Alkmaarders betrokken, maar ook investeerders en financiers (waaronder het Stadmakersfonds).

Maart 2022

De Nieuwe Energie in het Noordhollandsdagblad

Het NHD schreef een uitgebreid artikel over de plannen van De Nieuwe Energie. Een stadje in de stad.

September 2022

Studenten bouwen voort aan De Nieuwe Energie

Net als 2021 werken ook dit jaar studenten aan De Nieuwe Energie. Nu zelfs studenten van nog meer opleidingen. Niet alleen Inholland-studenten Bouwkunde, maar ook studenten Social Work en studenten Verpleegkunde gaan aan de slag met het thema de inclusieve en gezonde stad.

Ook met het ROC Horizoncollege worden gesprekken gevoerd om studenten te betrekken bij het De Nieuwe Energie, als een living lab.

Februari 2022

Luister naar de podcast

De Urban Nomads Club (Alkmaars’ tofste coworkingspace) heeft ook een podcast waarin ze ‘ondernemende Alkmaarders’ aan het woord laten. Initiatiefnemers Enno en Huub mochten vertellen over De Nieuwe Energie. Luister hier naar deze podcast op je fiets of in je (bijna) elektrische auto.
Met dank aan journalist Flip Schultz en radioman Merijn Oostdijk.

Januari 2022

College B&W ontvangt bidbook

Alle ideeën en plannen van de Nieuwe Energie zijn gepresenteerd aan de wethouder en gemeente Alkmaar. Het college van B&W kreeg ooit de opdracht een alternatief te ontwikkelen voor het terrein van de voormalige gasfabriek. Niet een duur bureau, maar ondernemende Alkmaarders hebben in een co-creatief proces ideeën, wensen en plannen verzameld. Deze zijn samengebracht in het bidbook. Download dit bidbook van onze site via de link hierboven.

December 2021

Bijeenkomst met buurtbewoners

Voor Alkmaarders, door Alkmaarders. Dat is het idee van De Nieuwe Energie. Studenten Social Work van Inholland organiseerde samen met de initiatiefnemers een interactieve bijeenkomst. Op een brede uitnodiging werd gereageerd en (binnen de maatregelen) was er een groep die actief hebben meegedacht: ideeën en behoeftes werden gedeeld. Die zijn terecht gekomen in het bidbook!

November 2021

Co-creatie met studenten

Als toekomstige gebruikers zijn studenten een belangrijke groep. In een co-creatie, georganiseerd door studenten Social Work van Inholland, kregen zij de mogelijkheid hun mening te geven over het terrein. Op welke manier geven studenten gestalte aan de ambities van Inholland om onderwijs en praktijk dichter bij elkaar te brengen in een living lab op het gasfabriekterrein.

September 2021

Studenten Inholland starten project

Een unieke samenwerking tussen studenten Bouwkunde en Social Work van hogeschool Inholland is van start gegaan. In de komende maanden ontwikkelen zij een circulaire ontmoetingsplek. Dit doen zij op basis van behoefte van de buurt.

Mei 2021

Bouw meetup

Donderdag 22 mei verzamelde verschillende creatieve ondernemers, ontwikkelaars en bouwbedrijven bij de GAS!Fabriek. Samen zagen ze veel potentie om de bouwsector weer veel interessanter te maken voor de jeugd. Experimenteel bouwen op het gasfabriekterrein.

Februari 2021

Onderwijs Meetup

In een online bijeenkomst is geinventariseerd welke onderwijspartijen toekomst zien in het idee voor een laboratorium voor duurzame stadsontwikkeling. Horizon College, Inholland, Wageningen Universiteit en Eindhoven University zijn enthousiast en zien mogelijkheden!

Juni 2020

Gemeenteraad enthousiast

De gemeenteraad van Alkmaar geeft opdracht tot onderzoek naar het tijdelijk gebruik van het terrein als laboratorium voor duurzame stadsontwikkeling. Zie voor meer informatie: https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/rwzi/

Mei 2020

Meetups vertraagd

De eerste meetups waarin burgers van Alkmaar mee kunnen ontwerpen met de hun ideale stad van de toekomst zijn vertraagd vanwege de COVID-maatregelen

April 2020

Stimuleringsfonds stimuleert

Het stimuleringsfonds Creatieve Industrie honoreert de plannen van De Nieuwe Energie. De unieke combinatie van een architect en een sociaal ondernemer, beide inwoner van de stad noemt de jury interessant genoeg om de plannen voor de ontwikkeling van een laboratorium voor duurzame stadsontwikkeling te stimuleren.

Foto credit: BVR